På gång

Här kan du som medlem läsa om pågående ärenden som Styrelsen arbetar med.

Nästa styrelsemöte: 9:e juni

Pågående:

Åtgärda läckage i taket i garaget
JM har testat med att vattna på olika ställen utan att se förändringar, nästa steg är att torka ut allt för att sedan se om det återkommer vatten eller om det är "gammalt" vatten som är kvar.

Utöka antalet laddplatser för elbil i garaget (Motion 3 vid årsstämma 2021)
Dialog med de övriga föreningar i vår GA pågår, innan slutgiltigt beslut kan fattas

Låssystem för ytterdörrar
Frågan om låssystem togs upp på medlemsmötet efter föreningsstämman. Frågan vilar tills vidare.

5-årsbesiktning
Besiktning genomförd, det finns ett antal lgh som inte har kunnat besiktigas. Vi har dialog med JM om hur vi besiktigar även dessa

Planerat:

Gemensamhetsel (Proposition 1 vid årsstämma 2021)
Undersökning av förutsättningar för att införa gemensamhetsel.

Uppdatering av informationen om ansvar och skötsel av lägenhet
Utökning av sektionen runt Bostaden på hemsidan med fler råd, tips, bra/viktigt att veta.

Avslutat:

Budget 2022
Budgeten för 2022 är klar, vi har en tro på fortsatt stark ekonomi i föreningen.

Tvätt av balkongglasdörrar
Frågan hanterades i 5-års besiktningen.

Stamspolning
Stamspolning genomfördes under hösten 2021

Avtal snöröjning / takskottning
Nytt avtal för snöröjnings tecknat inför vintern 2021/22.

Belysning på fasaden framför 19 A
Överenskommelse med GA om montering av extra belysning längs med infarten till G19. Monteras på fasaden nedanför balkongerna G19A

Installerat pållare på våra gångbanor

Rengöring samt påfyllnad av sand i sandlådan

Lagt plåt på alla tak på 5:e våningens balkonger för att förhindra kalkavlagringar på balkongglasdörrarna
Rengöring av balkongglasdörrar pågår, se ovan

Plats för att skölja av cyklar mm vid entrén från baksidan av Gubbkärrsvägen 19. (Motion 1 vid årsstämma 2021)

Ny sektion på hemsidan för bättre kommunikation gällande styrelsens arbete. (Motion 2 vid årsstämman 2021)
Hemsidan utökas med en sektion för att visa planerade/pågående/avslutade ärenden som styrelsen har på sitt bord. (Denna sidan)