På gång

Här kan du som medlem läsa om pågående ärenden som Styrelsen arbetar med.

Nästa styrelsemöte: 30:a November


Pågående:

Tvätt av balkongglasdörrar
Dialog med JM pågår om sista tvättarna av inglasningar. Frågan kommer följa med till 5-års besiktningen i januari.

Åtgärda läckage i taket i garaget
JM har testat med att vattna på olika ställen utan att se förändringar, nästa steg är att torka ut allt för att sedan se om det återkommer vatten eller om det är "gammalt" vatten som är kvar.

Utöka antalet laddplatser för elbil i garaget (Motion 3 vid årsstämma 2021)
Vi har nu haft möten med alla leverantörer och väntar in sista offerten från Vattenfall. 3 leverantörer kommer kontaktas för att ta fram slutliga förslag och genomgång med de övriga föreningarna i GA.

Stamspolning
Förebyggande stamspolning av samtliga stammar i huset under andra halvan av november, åtkomst till alla lägenheter krävs. Tidplan meddelas inom kort.

Låssystem för ytterdörrar
Frågan om låssystem kommer att tas upp på ett kommande medlemsmöte

5-årsbesiktning
Vår fastighet fyller 5 år nästa år. Styrelsen har begärt 5-års besiktning enligt avtal med JM och sammanställning av underlag pågår. Besiktning av mark genomfördes 2:a november. Byggnaden ska besiktigas i januari och styrelsen kommer ut med information om detta inom kort.

Budget 2022
Arbetet med att ta fram nästa års budget pågår.

Planerat:

Gemensamhetsel (Proposition 1 vid årsstämma 2021)
Undersökning av förutsättningar för att införa gemensamhetsel.

Uppdatering av informationen om ansvar och skötsel av lägenhet
Utökning av sektionen runt Bostaden på hemsidan med fler råd, tips, bra/viktigt att veta.

Avslutat:

Avtal snöröjning / takskottning
Nytt avtal för snöröjnings tecknat inför vintern 2021/22.

Belysning på fasaden framför 19 A
Överenskommelse med GA om montering av extra belysning längs med infarten till G19. Monteras på fasaden nedanför balkongerna G19A

Installerat pållare på våra gångbanor

Rengöring samt påfyllnad av sand i sandlådan

Lagt plåt på alla tak på 5:e våningens balkonger för att förhindra kalkavlagringar på balkongglasdörrarna
Rengöring av balkongglasdörrar pågår, se ovan

Plats för att skölja av cyklar mm vid entrén från baksidan av Gubbkärrsvägen 19. (Motion 1 vid årsstämma 2021)

Ny sektion på hemsidan för bättre kommunikation gällande styrelsens arbete. (Motion 2 vid årsstämman 2021)
Hemsidan utökas med en sektion för att visa planerade/pågående/avslutade ärenden som styrelsen har på sitt bord. (Denna sidan)