Årsstämma 2019, ny ekonomisk förvaltare och p-platser

Årsstämma 2019
Föreningen har fastställt datum för årsstämma till den 8 maj 2019 i Sankta Birgitta Kyrka.

Ny ekonomisk förvaltare
Från och med årsskiftet sköts den ekonomiska förvaltningen av Östersunds Förvaltning AB (fd Agenta)

Hantering av p-platser
Föreningen har från och med hösten tagit över hanteringen av parkeringsplatserna från Q-Park. Fakturan kommer fortfarande från Q-Park, men i övrigt skall styrelsen kontaktas gällande platser etc.