HLR-utbildning

Föreningen har införskaffat två stycken hjärtstartare. Dom sitter nu dels i gången mellan Nockeby Backe 4 och Gubbkärrsvägen 19 B och en nära hissen i Gubbkärrsvägen 19A.

Styrelsen kommer att anordna HLR-utbildningar och vill veta hur många som är intresserade av att delta i dessa. Det finns inget datum men det blir på kvällstid någon gång efter julledigheten. Utbildningen kommer att äga rum i Brf Nockeby Backes gemensamhetslokal.

Skicka snarast ett mail till styrelsen om du är intresserad av att deltaga, uppge namn och lägenhetsnummer (6 siffror). Det kommer vara högst 12 stycken vid varje kurstillfälle.