Andrahandsuthyrning

Reglerna för andrahandsuthyrning syftar till att föreningen bibehåller kontroll och kännedom om de som nyttjar föreningens bostäder samt att säkerheten bibehålles.

Regler för andrahandsuthyrning

  1. Uthyrning i andra hand skall godkännas av styrelsen
  2. Medgivande från styrelsen skall inhämtas innan man avtalar med en hyresgäst
  3. Ansökan samt hyresavtal skickas till styrelsen. Blanketter kan hämtas från föreningens hemsida.
  4. Föreningen tar ut en avgift i enlighet med stadgarna. För närvarande är avgiften motsvarande 10 procent av prisbasbeloppet / år.
  5. Vid all andrahandsuthyrning har lägenhetsinnehavaren fullt ansvar för avgiftsinbetalning till föreningen samt att föreningens alla regler och stadgar efterföljes.
  6. Uthyraren ansvarar för att alla nycklar och passerdosor etc återlämnas vid uthyrningens upphörande.
  7. Andrahandsuthyrning via Airbnb är inte tillåtet.
  8. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning på sex månader i taget, dock med en maximal längd på två år. Ett kortare avbrott i andrahandsuthyrning innebära inte att en ny tvåårsperiod kan påbörjas.
    Vid särskilda fall kan maxtiden utökas men då kommer styrelsen begära särskilda intyg eller annan dokumentation för att ta ställning till förfrågan.

På denna sida hittar ni mall för förfrågan och kontraktsmall mellan hyresvärd och hyresgäst.

Andrahandsuthyrning via Airbnb är inte tillåtet.

Bifogade dokument