Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand skall godkännas av styrelsen. Ansökan samt hyresavtal skickas till styrelsen. Blanketter kan hämtas här nedan på hemsidan.

Föreningen tar ut en avgift i enlighet med stadgarna, motsvarande 10 % av prisbasbeloppet, dvs. under 2018 blir avgiften 4 550 kr/år

På denna sida hittar ni mall för förfrågan och kontraktsmall mellan hyresvärd och hyresgäst.

Andrahandsuthyrning via Airbnb är inte tillåtet.

Bifogade dokument