Trivselregler

Förtydligande gällande grillning.

Max storlek för gasolflaskor på en inglasad balkong är 5 liter. Det betyder att vanliga kompositflaskor (PC5 resp PC10) inte är tillåtna enligt gällande bestämmelser. Läs mer i MSB's broschyr "Gasol för hem och fritid" och hos AGA

Röda strecket nedan visar vart gränsen går för gasolflaskor på inglasad balkong. Observera att även andra mindre campingflaskor är godkända.