Trivselregler

Förtydligande gällande grillning.

Föreningen tillåter användning av grillning med el eller gasol på balkong, terass eller uteplats. Kolgrill är inte tillåtet. Vid användning av gasolgrill och förvaring av gasolbehållare finns speciella lagar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram för att skydda boende.

Regler för inglasade balkonger

Max storlek för gasolflaskor på en inglasad balkong är 5 liter. Det betyder att vanliga kompositflaskor (PC5 resp PC10) inte är tillåtna enligt gällande bestämmelser. Läs mer i MSB's broschyr "Gasol för hem och fritid".

Detta gäller även förvaring. PC5 och PC10 får alltså inte förvaras vare sig inne i lägenheten eller på inglasade balkonger.

De gasolbehållare som är i gröna området är godkända för användning på inglasad balkong. Observera att även andra mindre campingflaskor är godkända. De i röda området får inte användas eller förvaras på inglasade balkonger

Regler för förvaring av gasolbehållare enligt MSB

  1. Vind, källare och garage i flerbostadshus.
    Ingen förvaring av gasolbehållare.
  2. Lägenhet eller inglasad balkong.
    Gasolbehållare mindre än 5 liter får hanteras.
  3. Balkong, ej inglasad.
    Gasolbehållare mindre än 30 liter får hanteras.