Nycklar

Kopiering av nyckel

Föreningen har Alviks Lås som låsleverantör.

Om du önskar att kopiera din nyckel så gör du enligt följande:

  1. Kontakta Berit von Sydow på e-post för erhållande av rekvisition: berit@vonsydow.se
  2. Du kan sedan gå till Alviks Lås och visa rekvisition, legitimation samt lämna in befintlig nyckel.

Vid flytt från lägenheten är det av yttersta vikt att alla uttagna nycklar finns tillgängliga. Antalet uttagna nycklar finns registrerade på Alviks Lås.

Se Alviks Lås hemsida för öppettider. Anvisningar för att hitta dit finns här.