Valberedningen

Sixten Engström (sammankallande)

Tore Tallhaug

Håkan Bremler


Vad krävs det för kunskaper för att vara ledamot? 

Det krävs inga speciella kunskaper för att vara med som ledamot, utan tvärtom är det ett bra tillfälle att lära sig något nytt. Alla i styrelsen hjälps åt för att se till att alla ärenden sköts på ett bra sätt. Man är aldrig ensam i det arbetet. Däremot är det bra om man är intresserad av sitt boende, engagerad och vill lära sig mer om hur en bostadsrättsförening fungerar. 

Vad innebär det att vara styrelseledamot?
Det innebär att man får vara med och påverka saker. Som styrelseledamot får man vara med och forma föreningen genom att, tillsammans med andra, sätta upp rutiner och genomföra förändringar. Man får en bra insikt i hur föreningen fungerar och lär känna både leverantörer och de som bor i föreningen. 

Vad gör man som ledamot?
Var 4-6:e vecka är det styrelsemöte där man träffas och går igenom de arbetsuppgifter som delats ut vid tidigare möten, diskuterar och delar ut nya arbetsuppgifter. Mötet varar oftast runt 3 timmar och vi går bland annat igenom olika offerter, underlag från leverantörer och eventuella frågor som har kommit in och tar gemensamt beslut om hur vi ska gå vidare med olika ärenden. 

Vad gör man INTE som ledamot?
Man fixar inte stopp i avloppen! En vanlig missuppfattning är att styrelsen är till för att hålla rent, vara fastighetsskötare och hjälpa till när det är stopp i avloppet, men sådant finns det andra som gör. Styrelsen skulle förstås kunna ta beslut om att det ska finnas en fastighetsskötare, en städare och rörmokare på plats sju dagar i veckan för att hjälpa medlemmarna. Men av ekonomiska skäl skulle det kanske inte vara en så bra lösning. 

Vilka olika arbetsområden finns?
Styrelsen jobbar med massor av olika frågor som rör föreningen, men de flesta hamnar under områdena Teknik (Bygg och drift), Ekonomi, Juridik, Förvaltning, Medlemsärenden och Gemensamhetsanläggningen. 

Vad skulle ni säga är det roligaste med att vara med i styrelsen?
Det roligaste är nog att prata med medlemmarna. De flesta är positiva och man får mycket bra feedback. Som ledamot får man också mer inflytande och kontroll över sitt boende och kan vara med och påverka framtiden. Det är en häftig känsla att vara del i ett sammanhang, utveckla föreningen och få saker att hända. 

Varför ska man vara med i styrelsen?
Utöver att man får lära sig massor, vara med och bestämma och ha rätt kul, så är det också medlemmarnas skyldighet att ställa upp. Att någon gång vara med i styrelsen ger dig både bra förståelse kring hur föreningen fungerar och större möjligheter att påverka ditt boende!