Aktuella lån


Aktuell situation för lånen i föreningen.

Uppdaterat 2023-09-18

Brf. Nockebylunden har lån på totalt 107 050 000 kronor, alltså drygt 107 Mkr. Lånet är uppdelat på fem olika underliggande lån med olika förfallotidpunkter. Syftet med detta är att minska risken att vi har omsättning av hela lånestocken vid en och samma tidpunkt då det osäkra ränteläget får fullt genomslag på våra räntekostnader.

Föreningens räntekostnader har ökat markant under det senaste året. Detta beroende på att vi har haft omsättning av delar av låneportföljen där det nya högre ränteläget har slagit igenom.

Föreningen lån ser nu enligt nedan:

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Lån

Skuld

Räntesats

Löptid

Ursprunglig bindningstid

Lån 1.

26 500 000 kr

0,90%

240601

3 år

Lån 2.

26 500 000 kr.

1,68%

250601

8 år

Lån 3.

19 050 000 kr

4,66%

240901

1 år

Lån 4.

7 660 000 kr

4,25%

260901

3 år

Lån 5.

27 340 000 kr

4,25%

260901

3 år

Detta innebär att vi just nu har räntekostnader på cirka 3 Mkr per år.

Föreningens räntekostnad i årsredovisningen för 2022 var strax under 1,4 Mkr

Vi vet dock att vi har en omsättning av lån på 26,5 Mkr den 1 juni 2024 och räntan efter den omsättningen kommer att öka då det lånet löper med 0,90 %.

Att vi valt att binda lån på 1 - 3 år är för att göra våra ”ränterisker” mer överskådliga och vi i styrelsen tror inte heller vi kommer att se fallande räntor förrän kanske andra halvåret 2024 och under 2025. Vi tror inte heller att vi kommer ner till de räntenivåer vi har haft under de senaste 5 åren.


Styrelsen.