Skötselanvisning

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås?

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa instruktionsfilmer (följ länken till alla filmer).

Även JM har en bra lista på instruktionsfilmer för skötsel av bostad.

Bifogade dokument