Mäklarinfo

Sidan senast uppdaterad: 2023-12-18

Här kan mäklare ta till sig av information som gäller föreningen och som är av intresse vid förmedling av våra bostadsrätter.  

Avgifter, stora reparationer och parkering

 • Det finns ingen större planerad reparation/renovering.
 • Planerad avgiftshöjning med 12% 2024-01-01
 • Det är kö till parkering i såväl garage som till uteplatser. (läs mer om parkering längre ner).

Allmänt

 • Föreningen bildades: 2014.
 • Byggnadsår: 2016-2017.
 • Föreningens organisationsnummer: 769628-5910.
 • I månadsavgiften ingår värme, vatten & avlopp. +220 kr obligatorisk tillägg för Kabel-TV och Bredband.
 • Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighets lån: se årsredovisningen.
 • Föreningen är skatteklassad som äkta 
 • Föreningens tomträtt: Ingen tomträtt.
 • Föreningen består av 117 bostadsrättslägenheter, inga hyresrättslägenheter eller lokaler.
 • Överlåtelseavgift: 2,5 % av gällande basbelopp debiteras köparen
 • Pantsättningsavgift: 1 % av gällande basbelopp debiteras pantsättaren
 • Andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte: Nej
 • Styrelsen har beslutat att inte sälja till juridiska personer.
 • Delat ägande godkänns, t.ex. att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn: Minsta ägarandel 10 %
 • Andrahandsuthyrning: Kräver styrelsens godkännande, ansökan och hyresavtal lämnas till styrelsen för godkännande innan uthyrning påbörjas.
 • Avgiftsförändring: Nej inte i dagsläget.
 • Kabel-TV/Bredband: Föreningen tecknar gemensamt avtal med Telia för bredband med TV och telefoni. En digitalbox för TV per lägenhet ingår (finns även app till IOS och Android samt separat app till Apple TV). Telia Triple Play debiteras som en obligatoriskt tillägg om 220 kr/mån utöver månadsavgiften.
 • Parkeringsplatser/Garageplatser: Föreningen har 80 garageplatser (varav några laddplatser) och 14 öppna parkeringsplatser. Garageplatser kan hyras för 1200 kr/månad. Öppna parkeringsplatser kan hyras för 500 kr/månad. Uthyrning sköts av föreningen.
 • Gemensamma utrymmen: Det finns cykelrum, rullstolsförråd och teknikrum samt styrelserum.
 • Sophantering: Finns 2 stycken stationer med sopkasuner för hushållssopor. Där finns även kasuner för glas och tidningar. Föreningen har även ett grovsoprum för metall, plast, kartong, elavfall, glödlampor, lysrör och batterier. 
 • Lägenhetsförråd: Källarförråd ingår till varje lägenhet.
 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Fönster (tex 2 eller 3-glas): 3-glas
 • Ventilation: Frånluftsåtervinning (FX-system) med filter bakom alla radiatorer för uteluft.
 • Fläkt: Spjäll kopplat till frånluftssystem, men kolfilterfläkt godkänns också.
 • Tomtyta: 8136 kvm
 • Föreningens storlek boyta: 8729 kvm
 • Vid överlåtelse av lägenhet ska samtliga nycklar och nyckelbrickor överlåtas till nya ägaren. Information om antal tillgängliga nycklar och nyckelbrickor finns hos styrelsen.

Energideklaration (2023-08-31 – B)

Länk till senaste energideklarationen

Årsredovisning

Länk till senaste årsredovisningen

Ansökan om medlemsskap

Skickas till föreningen på:

Brf Nockebylunden
Nockeby Backe 4
168 40 Bromma

Övrig information

 • Gemensamhetsanläggningar (GA): Ingår i två stycken GA (med Brf Nockeby Terass samt Brf Nockeby Backe) gällande parkeringsgarage och mark samt gemensam hiss till parkeringsgarage.
 • Ekonomisk förvaltning: Simpleko
 • Teknisk förvaltning: Bredablick Förvaltning
 • Drift & fastighetsskötsel: Bredablick Förvaltning