Sophantering och källsortering

Boende i vår förening kan slänga vissa sopor/fraktioner antingen på 2 ställen utomhus i sopkasuner eller inomhus i Miljörummets kärl. Sopkasunerna finns vid varje in/utfart till vår fastighet medan miljörummet ligger vid Nockeby Backe 4. Nedan ser ni vilka sopor/fraktioner som kan slängas vart:

Sopkasunerna

 • Tidningar
 • Glas 
 • Hushållssopor
 • Matavfall

Miljörummet

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Elavfall
 • Lysrör
 • Ljuskällor
 • Småbatterier

Miljörummet

Reglerna för Miljörummet är följande: 

 • Sortering sker enligt anvisningarna på respektive kärl 
 • Kartonger och wellpapp ska vikas ihop och plattas till 
 • Frigolit ska sorteras som plast 
 • Kuvert slängs i hushållssopor 
 • Kläder, övrig textil och skor lämnas till extern klädinsamling 

Tömning av miljörummets kärl sker regelbundet enligt avtal enligt nedan:

 1. Plast- och Metallförpackningar - Tisdagar
 2. Pappersförpackningar - Torsdagar 
 3. Elavfall/ Ljuskällor/Lysrör/ Småbatterier - Kvartalsvis

OBS! Allt som inte ligger i rätt kärl innebär extra kostnader för föreningen och kommer tillbaka till dig i form av högre framtida månadsavgifter! 

Närmaste återvinningscentral: Bromma 

Om ni har sopor som inte passar i någon av fraktionerna ovan – såsom övriga sopor, miljöfarligt avfall eller stora elektroniska utrustningar – måste du själv se till att frakta dessa till en återvinningscentral eller miljöstation. För privatpersoner är det gratis att slänga på dessa. 

Närmaste återvinningscentral finns i Bromma på Kvarnbacksvägen nära Plantagen och Byggmax. Länk till Google Maps.

Aktuella öppettider och instruktioner för hur du tar dig dit finns på www.stockholmvattenochavfall.se