Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i nedgrävda markbehållare. Markbehållare finns för hushållssopor, glas (färgat resp. ofärgat) samt tidningar. Varje förening har sina egna behållare.

Övriga grovsopor såsom wellpapp, större emballage och möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Det är tillåtet att installera avfallskvarn i diskhon i köket.

Utebliven hämtning

Utebliven hämtning av hushållsavfall felanmäls till styrelsen.