Felanmälan - bostad

Felanmälan – lägenheten


Lägenhetsinnehavaren ansvarar för de flesta fel och skador i lägenheten med undantag för exempelvis elcentral ("proppskåp"). Är du osäker på var ansvaret ligger kan du kontakta styrelsen på formuläret nedan.

För åtgärd av fel i lägenheten kan du kontakta Bredablick eller annan valfri leverantör. Kostnaden betalas då av lägenhetsinnehavaren.

Felanmälan på bredablickforvaltning.se
Tel 010‑177 59 00
Vardagar 07.00 – 16.00

Jour


Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta Bredablick Förvaltning på 010‑177 59 00.

Detta bör undvikas och ska endast ske:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.