Felanmälan - bostad

Bredablick Förvaltning - felanmälan

Telefon kundtjänst. 010-177 59 00
Telefontid felanmälan: Helgfri vardag 08:30-16:00
E-post: info@bblick.se

Garantitid

I och med att tvåårsgarantin har löpt ut så skall alla felanmälningar göras till föreningens styrelse.  

Efter garantibesikningen anmäls fel som täcks av garantin skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM på webbformulär ”Reklamation år 3-5”.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon 010-177 59 00.

Detta bör undvikas och ska endast ske:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt, BHS Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77.

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).