Föreningsstämma

Kommande årstämma
-

Tidigare årsstämmor

 8 maj 2019 i Sankta Birgitta Kyrka.   

16 april 2018 i St Birgittas Kyrka.

15 juni 2017 på JM's kontor i Solna

12 september 2016 på Scandic Hotell Brommaplan

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016