Föreningsstämma

Föreningsstämmor

27 april 2023 i Sanka Birgitta Kyrka

11 maj 2022 i Sanka Birgitta Kyrka

9 juni 2021 via poströstning 

23 juni 2020 via poströstning.  

 8 maj 2019 i Sankta Birgitta Kyrka.   

16 april 2018 i St Birgittas Kyrka.

15 juni 2017 på JM's kontor i Solna

12 september 2016 på Scandic Hotell Brommaplan

Protokoll