Överlåtelse

Överlåtelse skall skickas till:
Brf Nockebylunden
Nockeby Backe 4
168 40 Bromma. 

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2018 års kostnadsläge är 1 137,5 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till denna hemsida med rubrik mäklarbild. E-post till förvaltaren kundtjänst@rbekonomi.se