Felanmälan - fastigheten

Felanmälan fastigheten

Felanmälan gällande fastigheten, innergården och de gemensamma utrymmene ska göras till styrelsen. Till kontaktsidan.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta JMs Kundservice på 020-731 731.

Ditt samtal kopplas automatiskt vidare till larmservice.

Detta bör undvikas och ska endast ske:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Hiss

Vid fel på hissen, kontakta leverantören Kone direkt på telefon 0771-50 00 00.