Låset i serviceläge

När hantverkare ska utföra jobb i din lägenhet kanske man inte alltid är hemma. Det kan även vara tillfällen när styrelsen ber dig att sätta dörren i serviceläge. Det innebär att man låser dörren och istället för att dra ut nyckeln i det vanliga "klockan 12"-läget så drar man ut nyckeln i "10-läget":


Det här innebär att dörren är låst precis som vanligt, men en person med föreningens servicenyckel kan då öppna dörren. Det är en nyckel som kvitteras ut av personen eller företaget som ska ha tillgång till lägenheten den dagen. Efter att uppgiften är färdig lämnas nyckeln tillbaka. Det går alltså endast att öppna en dörr med servicenyckel ifall den är satt i det här läget och föreningen vet alltid vem det är som har nyckeln och i vilket syfte.

Tänk på:

  • Lås inte det övre låset i dörren när låset sätts i serviceläge - då kan personer med servicenyckel fortfarande inte öppna dörren.
  • Ifall du har hantverkare med servicenyckel i lägenheten och lämnar lägenheten behöver du sätta låset i serviceläget även här. Även om hantverkaren har en servicenyckel, så kan de inte låsa din dörr när de väl ska lämna lägenheten.

Hur du sätter låset i serviceläge