Balkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Sandatex
Markisväv: 407/52 eller likvärdig (smårandig, gyllenbrun)

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

För att styrelsen ska kunna fatta ett godkännande beslut, bör en skiss lämnas in till styrelsen hur inglasningen ska se ut. Detta bör inkludera vilka fästen som behöver göras i fasaden samt vilka övriga ingrepp som görs på ytor tillhörande föreningen - t.ex. mark, golv och fasad.

För det andra behöver föreningen ingå ett avtal med medlemmen att medlemmen ansvarar för inglasningen, t.ex. underhåll och ev. nedmontering om t.ex. en ny köpare inte vill ta på sig ansvaret. Avtalet är utformat så att föreningen inte ansvarar för något som har att göra med den nya inglasningen att göra samt att föreningen kan ställa krav på medlemmen om skador uppkommer pga inglasningen.

Kontakta styrelsen med bygglov, skisser och övrig information så återkommer den med ett beslut och eventuell signering av avtal.

Solskydd på balkong

Balkonger som har inglasning och önskar sätta upp någon typ av solskydd, tex lamellgardiner föreskriver föreningen typ Sandatex kulör NCS S 1005-Y

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Bifogade dokument

Grillning

Föreningen tillåter användning av grillning med el eller gasol på balkong, terass eller uteplats. Kolgrill är inte tillåtet. Vid användning av gasolgrill och förvaring av gasolbehållare finns speciella lagar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram för att skydda boende.

Regler för inglasade balkonger

Max storlek för gasolflaskor på en inglasad balkong är 5 liter. Det betyder att vanliga kompositflaskor (PC5 resp PC10) inte är tillåtna enligt gällande bestämmelser. Läs mer i MSB's broschyr "Gasol för hem och fritid".

Detta gäller även förvaring. PC5 och PC10 får alltså inte förvaras vare sig inne i lägenheten eller på inglasade balkonger.

De gasolbehållare som är i gröna området är godkända för användning på inglasad balkong. Observera att även andra mindre campingflaskor är godkända. De i röda området får inte användas eller förvaras på inglasade balkonger