Individuell elmätning (IMD-el)


IMD-el – Vad är det?

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumtion och skapa medvetande om vår energianvändning. Styrelsen har med hjälp av Infometric satt sig in i IMD och tittat på vilka effekter detta skulle ha för vår förening och för oss boende. För att genomföra IMD krävs ett beslut på̊ en föreningsstämma – vilket röstades igenom år 2021.

IMD-el – Hur går det till?

När man inför IMD-el säger man upp samtliga privata elabonnemang och all el köps in gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang. En kostnadsbesparing ligger alltså̊ i att samtliga lägenheters individuella nätkostnader försvinner och en annan ligger i att en förening blir en ”storkund” och kan på ett annat sätt förhandla elpriser.

De nya elmätarna läser av användningen en gång per dygn och via Infometrics webb-portal kan varje boende läsa av användning för just sin lägenhet. Om du vill kan du varje dag läsa av din användning – och i princip se hur användning ändras när du tar olika apparater i anspråk. 

Debitering för IMD-el

Styrelsen sätter varje månad ett pris för el baserat på energimarknaden. För augusti månad 2023 var priset satt till 1,40 kr/kWh + moms. Detta inkluderar el, nätavgifter och energiskatt. Till detta kommer en månadsavgift á 40 kr. Läs mer om dessa nedan.

Räkneexempel:

Har du förbrukat 450 kWh under augusti kommer fakturan för elen bli 450 kWh x 1,40 kr/kWh 40 kr, alltså 670 kr + moms.

Hur mycket du har förbrukat ser du i Panorama Home (från Infometric) och du ansöker om inloggningsuppgifter här.

 

Förklaring av avgifterna

Elpriset 

Elpriset för augusti var 1,40 kr/kWh. Priset sätts månadsvis av styrelsen och baseras på energimarknaden. Under sommarhalvåret har kostnaden för själva elen varit lite mindre än hälften av detta och resten är nätavgifter och skatter.

Under vinterhalvåret (november – mars) tas en så kallad höglastkostnad ut vilket gör att priset per kWh ökar med 0,46 kr.

Höglastkostnaden utgår endast november - marsmåndag - fredag mellan 06:00 - 22:00.

Är elpriset till exempel 1,40 kr/kWh och el används under höglasttid kommer priset alltså öka med 0,46 kr till 1,86 kr/kWh.

Mät- och effektavgift: 40 kr/månad (för augusti)

Mätavgiften är ca 8 kr per lägenhet och månad. Det är kostnaden för att ha individuell mätning.

Effektavgiften är just nu 32 kr per månad och baseras på det högsta energiuttaget under en timme för hela fastigheten för månaden. Det är alltså den högsta gemensamma totaleffekten för hushållsel, billaddning och fastighetens el. Avgiften delas sedan mellan dessa tre beroende på total energianvändning.

Det är naturligt att effektavgiften ökar under vinterhalvåret eftersom vi gemensamt förbrukar mer el då.

Avläsning av elförbrukning

För att läsa av sin elförbrukning måste man ha ett konto på Panorama Home. Du ansöker genom att skicka in dina uppgifter till styrelsen via formuläret som du hittar här »

När du har fått ett konto går du in på Panorama Home på länken https://lgh.infometric.se

I Panorama Home kan man se sin lägenhets elförbrukning timme-för-timme (med viss fördröjning) samt hur mycket man förbrukar i förhållande till sina grannar (anonymt).