Skriv en motion till stämman


Hur man skriver en motion

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. En motion bör förslagsvis innehålla följande: 

1. Rubrik – Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om 

2. Vad vill du att föreningen ska göra – Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

3. Syfte (motivering) – Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör 

4. Att-satser – Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:… 

5. Avslutning – Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. 


Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfnockebylunden.se eller läggas i föreningens brevlåda vid entrén vid Nockeby Backe 4.

Du/Ni som har lämnat en motion bör vara med på stämman för att kunna berätta om motionen och svara på eventuella frågor från medlemmar.