Styrelsen

Ordförande
Lars Sköld  

Ledamot
Michael Hansson
Berit von Sydow
Olof Malmström
Marc Gynning

Suppleant
Per Jäghammar
Tomas Jäll
Julia Axelsson
Jonatan Dehnisch