Du som lämnar föreningen

Tack för din tid här i vår förening, hoppas att du har trivts. Nedan finns ett dokument med lite saker att tänka på inför utflyttning!

Till dig som flyttar ut