Pantsättning

Dokument gällande pantsättning erhålles från banken, fylls i och läggs i styrelsens brevlåda vid Nockeby Backe 4. Styrelsen fyller sedan i pantsättningen och skickar det vidare till banken.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2018 års kostnadsläge är 455 kr. Denna avgift läggs in på en kommande hyresavi.