Information från bomöte 27/11

Ladda ner presentationen från bomötet här:

Kort sammanfattning av presentationen:

Avgiftshöjning

En avgiftshöjning om 12% kommer att genomföras per den 1 januari 2024.

Varmvatten

Vi har haft samma pris i flera år ( 35,20 kr/m3+ moms) och enligt nuvarande kostnader så höjer vi till 55 kr/m3 + moms från 1 januari 2024. Det motsvarar en merkostnad på ca 75 kr/månad för en normal lägenhet med en förbrukning om 3 m3)

Laddplatser

Vi har InCharge som leverantör laddplatserna och har nu 36 platser för elbilsladdning. De andra föreningarna har totalt 10. Priset är i nuläget 3 kr/kWh.

Vi har några kvarvarande restpunkter med InCharge innan projektet är helt färdigt, men i stor fungerar det som det ska nu.

Värme och ventilation

Målsättningen är att alla lägenheter ska ha 21 grader.

OVK-besiktningen resulterade i anmärkningar om generellt låga flöden. Ökade flöden innebär högre kostnader men också mer värmeåtervinning.

Vi kommer att göra en översyn värmesystemet för styrning av innetemperaturer då vissa lägenheter upplevs som kalla.