Återvinningsrum finns nu i Brf Nockebylunden!


Många har efterfrågat ett miljövänligt och bekvämt sätt att återvinna kartong, plast och metall på - och äntligen finns det!

Nu har styrelsen skapat ett återvinningsrum vid entrén till Nockeby Backe 4. Där finns det kärl för kartong, plast och metall. Ta gärna en tur dit och läs på etiketterna vad ni kan återvinna innan ni går ned med skräp.

Detta kommer att göras under en prövoperiod - fungerar det väl kan det bli en permanent lösning

Tänk på:

  • Vik wellpapp/kartong ordentligt så det inte tar för mycket plats.
  • Skölj gärna ur förpackningar för att undvika allt för mycket dålig lukt och gegga i kärlen.
  • Hushållssoppor ska fortfarande slängas i de vanliga kärlen som finns utomhus. Här finns fortsatt återvinning för papper/tidningar och glas.

Vi i styrelsen hoppas självklart det går bra med det nya rummet och hoppas också att medlemmarna uppskattar det!