Container för grovsopor

Under perioden 7 - 9 maj kommer en container för grovsopor finnas uppställd vid Nockeby Backe.

Containern, som är gemensam med brf Nockby Terrass och Nockeby Backe, får endast användas för grovsopor.

Man får INTE slänga farligt avfall, däck, elektronik, matafall eller hushållssopor.