Filterbyte

Byte av filter i ventilerna bakom elementen sker på samma sätt som förra året.

- Gamla filter lämnas utanför lägenhetsdörren söndag kväll 2:a maj.

- Nya filter filter finner ni utanför resp lägenhetsdörr under måndagen den 3:e maj.

Instruktioner har lämnats i respektive postfack!