Garantibesiktning av lägenheter och allmänna utrymmen

Datumen närmar sig för garantibesiktningen av lägenheterna och de allmänna utrymmena. Gällande lägenheterna är det viktigt att varje medlem fyller i den blankett som de har fått i sin brevlåda och lägger i föreningens brevlåda vid Nockeby Backe 4 senast den 20 januari. Anslag har satts upp runtom i fastigheten gällande detta och är det någon som har problem att hitta sin blankett så är det bara att kontakta styrelsen för att få en ny.

Datum som gäller för besiktningen är:
2019-01-30: Trapphus 9 (Nockeby Backe 4). Plan 16-10
2019-01-31: Trapphus 10 (Gubbkärrsvägen 19B). Plan 16-10
2019-02-01: Trapphus 11 (Gubbkärrsvägen 19A). Plan 16-13
2019-02-01: Trapphus 11 (Gubbkärrsvägen 19A). Plan 12-10

Garantibesiktningen är mycket viktigt för medlemmarna och förutsätter att det går att få tillgång till lägenheten. Antingen genom att någon i hushållet är hemma eller att man sätter låset i serviceläge.

Även fastighetens allmänna utrymmen kommer att besiktigas dessa datum. Styrelsen ber medlemmarna att rapportera in funna fel och brister i de allmäna utrymmena.