Garantibesiktningen är nu genomförd

Garantibesiktningen är nu genomförd i så gott som samtliga lägenheter och allmänna utrymmen. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett mycket bra deltagande och engagemang i denna besiktning. Alla fel och brister är protokollförda och kommer att börja åtgärdas under april. Samtliga lägenheter kommer att få en sammanställning av sina anmälda fel, och varje medlem skall godkänna de åtgärder som gjorts. Uteblivet godkännande kommer att tolkas som ett godkännande.