Glöm inte att poströsta i årsstämman

Årets stämma sköts via poströstning på grund av den rådande Corona-krisen.

Samtliga medlemmar ska ha fått information gällande detta i sina brevlådor. Sista datumet för att lämna sin röst är den 12 juni och görs i styrelsens brevlåda vid Nockeby Backe 4.