Hög och lågtaxa för el under vintern

Under perioden november till mars har vi två olika eltaxor, en högtaxa och en lågtaxa. En kWh under högtaxa kostar 46,4 öre mer än lågtaxa

  • Högtaxa gäller måndag - fredag, 06.00-22.00
  • Lågtaxa gäller övrig tid (22.00-06.00, samt helg)

Under november innebär det att lågtaxa är 93 öre/kWh och högtaxa är 139,4 öre/kWh.