Info gällande våra element

Flera medlemmar anmäler att det är fel på deras elementet, man vrider på eller av men det händer ingenting. Det är inget fel utan beror på att vår inomhustemperatur (hur varma elementen kan bli) regleras av yttertemperaturen samt en prognos för hur varmt eller kallt det kommer att bli närmaste tiden. Värmen till elementen slås på automatiskt när temperaturen sjunker till en viss nivå. Det går alltså inte att själv dra upp vredet för att det ska bli varmare.

Vredet ska bara användas om man vill dra ner värmen, och är som högst när vredet står på 3.