Information om nya elbilsplatser och gemensamhetsel

Komplettering av laddboxar/elbilsplatser

Projektstarten för att utöka antalet laddplatser i garaget från 8 till 40 har dragit ut på tiden med anledning av en del tekniska och juridiska frågor som vi har haft inom gemensamhetsanläggningen (GA). Vår förhoppning är att projektet ska kunna startas under januari 2023.

I samband med att vi utökar antalet platser kommer även de 8 befintliga platserna att få nya laddboxar. Laddboxarna är av modell Chargestorm 2 och kommer från svenska CTEK och kommer att ladda med max 3.7kW. Klicka här för mer information (pdf)

De som idag har laddplatser kommer att behålla dessa. De som står i kö för laddplats kommer att få förtur till de platser där laddbox installeras, vilket gör att viss omfördelning av parkeringplatserna kommer att ske.

Gemensamhetsel / IMD-el (Individuell Mätning och Debitering)

Väntetiden hos Ellevio har ökat från 3 månader till mellan 6-9 månader på grund av nuvarande energikris. Det gör att införandet av gemensamhetsel (IMD-el) fördröjs. Vår förhoppning är gemensamhetselen är i gång efter sommaren.

Kostnaden för respektive lägenhets elanvändning debiteras sedan på månadsavin precis som varmvattnet görs idag. Kostnaden för nätavgiften kommer att bakas in i lägenhetens månadskostnad.