Nu har behållarna till matavfall kommit!

Nu är äntligen allt på plats för att sortera ut matavfall. Matavfallspåsen slängs i behållaren uppmärkt med "matavfall" vid Nockeby Backe. Matavfallet blir biogas och hämtas utan kostnad av staden, vi säker våra kostnader för sophantering och hjälper miljön samtidigt!

Ni som inte redan gjort det, hämta er behållare och påsar i miljörummet (vid Nockeby Backe 4). Tillsammans med behållaren kan ni också ta en skrapa och ett informationshäfte från Stockholm Vatten och Avfall "Matrestera gör skillnad. Börja sortera!"

Mer info om sortering av matavfall finns på: stockholmvattenochavfall.se/matavfall