Ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2024, kl. 18.00

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Sankta Birgitta Kyrka, Nockeby kyrkväg 47, den 22 maj 2024, kl. 18.00.

Alla föreningens medlemmar uppmanas att medverka eftersom det är på detta mötet vi demokratiskt tar de gemensamma beslut som ligger till grund för arbetet under året samt besvarar motioner. Efter mötet finns också tillfälle att ställa frågor till styrelsen.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt på här.
Maila till styrelsen om du vill ha en utskriven version av årsredovisningen.