Protokoll från föreningsstämman

Nu finns protokollet från föreningsstämman 2021 tillgänglig på hemsidan.

Protokoll

Årsredovisning