Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Nu ligger protokollet från ordinarie föreningsstämma på hemsidan här

Vi hälsar de nya medlemmarna i styrelsen välkomna; Julia, Tomas och Jonatan. Styrelsens sammansättning